Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB publiceert toezichtplannen voor 2022

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 07 december 2021

Entree van het gebouw van De Nederlandsche Bank

Het DNB toezicht op de financiële sector stond dit jaar net als in 2020 voor een belangrijk deel in het teken van de impact van de coronacrisis. De impact op de financiële sector valt vooralsnog mee, maar de kwetsbaarheden onder het snelle economisch herstel in 2021 maken de vooruitzichten onzeker. Ons toezicht zal alert en wendbaar moeten blijven om te kunnen acteren waar en wanneer dat nodig is.

Toezicht in beeld

Dit kwam naar voren bij een digitale persbijeenkomst op 7 december 2021 onder leiding van de beide DNB-directeuren toezicht, Else Bos en Steven Maijoor. Hierin presenteerden ze Toezicht in beeld, een samenvatting dat weergeeft waar DNB in het toezicht aan werkt en heeft gewerkt.

Speerpunten

In het komende jaar zetten wij verder in op onze meerjarige speerpunten uit onze Visie op Toezicht 2021-2024.

  • In het kader van het speerpunt Inspelen op technologische vernieuwing blijven we de financiële sector uitdagen op de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel. Dit is in het licht van digitalisering en toetreding van FinTech en BigTech partijen alleen maar actueler geworden. In de afgelopen tijd zijn IT- en cyberrisico’s toegenomen, daarom staat komend jaar de digitale weerbaarheid van instellingen hoog op de agenda.
  • Bij het speerpunt Sturen op toekomstgerichtheid en duurzaamheid blijven we hameren op goed risicomanagement van de financiële instellingen. Dit begint bij het goed meten van de risico’s die instellingen lopen. De ECB voert in 2022 bovendien een klimaatstresstest uit bij de grootbanken.
  • Tot slot blijft extra inzet op het Bestrijden van financieel-economische criminaliteit De inspanningen van instellingen op dit vlak zijn weliswaar toegenomen, maar het effect is nog onvoldoende. Dit moet slimmer door betere samenwerking, zowel tussen publieke en private partijen als op Europees niveau.

Toezicht In Beeld 2021

650KB PDF
Download Toezicht In Beeld 2021

Meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid? Lees dan ook het interview met econoom Danijela Piljic of bekijk hieronder de video.

Ontdek gerelateerde artikelen