Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB verlengt, in navolging van de ECB, de verlichting van de leverage ratio voor banken tot 31 maart 2022

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 22 juni 2021

ECB gebouw van buitenaf

Vanaf 17 september 2020 geldt een tijdelijke uitzondering voor bepaalde blootstellingen op de centrale bank van de berekening, rapportage en openbaarmaking van de zogenoemde ‘leverage ratio’. Met de inwerkingtreding van de aangepaste verordening kapitaalvereisten op 28 juni 2021 wordt deze leverage ratio een bindende eis. Uit dien hoofde heeft DNB de tijdelijke uitzondering opnieuw vastgesteld.

In navolging van de Europese Centrale Bank (ECB) constateert De Nederlandsche Bank (DNB) dat sprake is van uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de corona pandemie. DNB volgt hiermee voor de minder grote banken in Nederland, die onder haar directe toezicht staan, de op 18 juni 2021 door de ECB voor de grote Europese banken aangekondigde maatregel voor de leverage ratio.

De maatregel geldt tot 31 maart 2022 en staat banken toe om tijdelijk bepaalde uitzettingen bij de centrale bank (munten, bankbiljetten maar ook bepaalde aangehouden reserves) uit te zonderen in de berekening van de leverage ratio. Wel krijgen deze instellingen dan een (deels) hogere leverage ratio vereiste, om recht te doen aan de centrale bank reserves die zij onder “normale” omstandigheden aanhouden. Dit volgt uit de verordening kapitaalvereisten.

De leverage ratio is een maatstaf voor de omvang van de totale uitzettingen van een bank ten opzichte van diens eigen vermogen. De ratio is één van de indicatoren die wordt gebruikt om de schokbestendigheid van een bank te beoordelen.

Het besluit pakt gunstig uit voor de ruimte die banken hebben om kredieten te verstrekken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 06-524 96 961)

Ontdek gerelateerde artikelen