Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

EBA consulteert nieuwe regelgeving voor renterisico

Gepubliceerd: 23 december 2021

EBA office

De EBA consulteert de voorstellen voor twee nieuwe technische reguleringsnormen (RTS) en de aangepaste richtsnoeren (GL) voor het beheer van renterisico in het bankenboek.

De eerste technische reguleringsnormen specificeren de uitbijtertests voor de economisch waarde van het eigen vermogen en de netto rentebaten met de daarbij behorende rentescenario’s. De tweede technische reguleringsnormen beschrijven (vereenvoudigde) standaardbenaderingen om het renterisico te kwantificeren voor de economische waarde van het eigen vermogen en de netto rentebaten.  Het derde consultatiedocument betreft de aangepaste richtsnoer voor het beheer van rentrisico dat nu ook ingaat op het beheer van risico’s voortvloeiend uit potentiële veranderingen van kredietspreads. Ook voorzien de aangepaste richtsnoeren in kwalitatieve criteria om te bepalen wanneer interne meetsystemen voor renterisico ontoereikend zijn.

Met deze consultatiedocumenten wil de EBA de implementatie van de 2016 Bazel Standaarden voor renterisico in het bankenboek voltooien en aan de mandaten voldoen die met de aanpassing van de CRD in 2019 aan de EBA zijn verstrekt.

De consultatieperiode loopt tot 31 maart 2022. De consultatiedocumenten zijn via deze link te benaderen. In het kader van de consultatie organiseert de EBA een openbare hoorzitting die op 3 maart 2022 van 9:30-12:00 is gepland. Aanmelden kan via deze link.

Ontdek gerelateerde artikelen