Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

FATF Waarschuwingslijsten - update oktober 2019

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 28 oktober 2019

De FATF heeft naar aanleiding van haar plenaire vergadering (oktober 2019) de volgende twee documenten doen uitgaan waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering:

Bepaalde landen hebben laten zien tekortkomingen serieus te willen aanpakken. Andere laten minder vooruitgang zien, zoals de door de FATF in het 'public statement' genoemde landen.

Noord Korea 

Momenteel wordt in het ‘public statement’ specifiek Noord Korea genoemd als land ten aanzien waarvan ernstige zorgen bestaan ten aanzien van hun aanpak in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. DNB en het Ministerie van Financiën wijzen erop dat verscherpte maatregelen ten aanzien van relaties met ingezetenen van Noord Korea en het uitvoeren van transacties van/naar dit land nodig zijn.

Iran 

FATF heeft het verzoek om verscherpte maatregelen opgeschort en monitort de voortgang van het land. Iran heeft op dit moment nog niet de noodzakelijke aanpassingen in de wetgeving op het gebied van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering doorgevoerd. De FATF heeft tijdens de vergadering in juni 2019 besloten dat de toepassing van verscherpte maatregelen voorlopig nog wordt opgeschort. De FATF raadt aan om verscherpt cliëntenonderzoek te blijven toepassen en om de transactie met natuurlijke en rechtspersonen uit Iran verscherpt te monitoren. Ook roept de FATF jurisdicties op om extra maatregelen te nemen en te voorzien in een systeem ten aanzien van het systematisch melden van financiële transacties. Daarnaast roept de FATF jurisdicties op om verscherpt toezicht toe te passen op vestigingen en bijkantoren van Iraanse financiële instellingen en te vereisen dat er verscherpte externe audit verplichtingen van toepassing zullen worden verklaard. In oktober 2019 heeft de FATF geconcludeerd dat Iran nog steeds niet alle onderdelen van het Actie Plan heeft uitgevoerd. Er zijn onder andere nog tekortkomingen op het gebied van de aanpak van terrorismefinanciering. Als Iran in februari 2020 nog steeds niet voldoet aan de FATF standaarden zal de FATF de verscherpte maatregelen ten aanzien van Iran niet langer opschorten.

Het document ‘improving global AML/CFT compliance’ bevat een lijst met landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem maar die wél gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen te adresseren. Deze lijst bestaat uit de volgende landen: de Bahama’s, Botswana, Cambodja, IJsland, Mongolië, Ghana, Pakistan, Panama, Syrië, Trinidad en Tobago, Jemen en Zimbabwe. In oktober 2019 zijn Ethiopië, Sri Lanka en Tunesië van deze lijst verwijderd. IJsland, Mongolië en Zimbabwe zijn toegevoegd.

Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij in het kader van de te nemen AML/CFT-maatregelen de specifieke omstandigheden in acht nemen. Hiervoor wordt verwezen naar de gepubliceerde Q&A van DNB ‘FATF Waarschuwingslijsten’.

In de volgende plenaire vergadering (februari 2020) zal de FATF het document herzien indien daar aanleiding voor is.