Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Good practice en Q&A klimaatgerelateerde en milieurisico’s

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 22 december 2021

Man op platform in zee

Op 9 december 2021 zijn door DNB de Good Practice en de Q&A over de integratie van klimaatgerelateerde- en milieurisico’s in het risicomanagement van beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen gepubliceerd.

De Good Practice is op 9 december gepubliceerd en geeft handvatten voor de integratie van de betreffende risico’s in de strategie, governance, risicomanagement en informatieverschaffing van beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen. Gezien de potentiële impact van deze risico’s verwacht DNB dat beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen de invloed hiervan op hun risicoprofiel analyseren en beschrijven. Indien sprake is van een materieel risico verwacht DNB dat beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen deze risico’s – zoals elk ander conventioneel risico – beheersen.

Van de op 23 juli 2021 gestarte consultatie is door diverse partijen uit de sector gebruik gemaakt. De ontvangen reacties zijn besproken in een rondetafel op 21 september 2021 met sectorvertegenwoordigers, de AFM en DNB. De ontvangen feedback is ter harte genomen. Zo is de rolverdeling tussen de AFM en DNB aangescherpt en wordt het belang van proportionaliteit explicieter benadrukt.