Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt bestuurlijke boete op aan een pensioenfonds

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 26 december 2014

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 12 september 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 17.500,- aan [geanonimiseerd], gevestigd te [geanonimiseerd], vanwege het overtreden van artikel 147, tweede lid, van de Pensioenwet in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat [geanonimiseerd] artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden doordat de rapportage Beleggingen over het eerste kwartaal van 2014 niet binnen de wettelijk vereiste termijn bij DNB is ingediend. 

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden van het onderhavige geval en de draagkracht van [geanonimiseerd]. 

Naar aanleiding van een uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter te Rotterdam is dit besluit geanonimiseerd. 

Lees hieronder de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Volledige beschikking: DNB legt bestuurlijke boete op aan een pensioenfonds

132KB PDF
Download Volledige beschikking: DNB legt bestuurlijke boete op aan een pensioenfonds

Ontdek gerelateerde artikelen