Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt bestuurlijke boete op aan Stichting Pensioenfonds Transmark

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 06 november 2014

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 29 oktober 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 27.500,- aan Stichting Pensioenfonds Transmark, gevestigd te Almere, vanwege het overtreden van artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Stichting Pensioenfonds Transmark artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden doordat de jaarstaten – de door een accountant gewaarmerkte staten en de bijbehorende accountantsverklaring en de bestuursverklaring en de verklaring van de actuaris – over het boekjaar 2013 niet tijdig bij DNB zijn ingediend. 

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 500.000. Nu er sprake is van recidive binnen vijf jaar heeft DNB als uitgangspunt genomen om de boetehoogte te verdubbelen. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden van het onderhavige geval en de draagkracht van Stichting Pensioenfonds Transmark. 

Lees hier de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Stichting Pensioenfonds Transmark

113KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Stichting Pensioenfonds Transmark

Ontdek gerelateerde artikelen