Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op aan Luyk Investment Services N.V

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 18 februari 2014

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 oktober 2013 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 10.000 aan Luyk Investment Services N.V., gevestigd te Eindhoven, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding 

DNB heeft vastgesteld dat Luyk Investment Services N.V. artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden doordat de halfjaarrapportage over het eerste halfjaar van 2013 niet binnen de wettelijk vereiste termijn bij DNB is ingediend.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Luyk Investment Services N.V.
 
Lees hieronder de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Remko Vellenga: tel. nrs. 020 – 524 2712 en 06 – 524 96574.

DNB legt een bestuurlijke boete op aan Luyk Investment Services N.V

97KB PDF
Download DNB legt een bestuurlijke boete op aan Luyk Investment Services N.V

Ontdek gerelateerde artikelen