Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete van EUR 100.000,- op aan mevrouw E. Heymans wegens het feitelijk leidinggeven aan een overtreding van ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 11 september 2014

DNB Toorop aan het water

Aangepast op 24 december 2014, 6 augustus 2015, 11 november 2015 en 16 maart 2017.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 maart 2014 een bestuurlijke boete van EUR 100.000,-. opgelegd aan mevrouw Heymans, wonende te Hamont in België, vanwege het feitelijk leidinggeven aan het zonder vergunning van DNB uitoefenen van bedrijf van bank door ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. (ECC Southeast), gevestigd te Eindhoven.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat ECC Southeast in ieder geval vanaf 16 juni 2011 door middel van uitgifte van obligaties opvorderbare gelden heeft aangetrokken buiten de besloten kring en van andere dan professionele marktpartijen. De aangetrokken gelden zijn voor eigen rekening van ECC Southeast uitgezet naar de entiteit ECC Chiang Mai voor de financiering van een vastgoedproject.

ECC Southeast is niet in het bezit geweest van een door DNB verstrekte vergunning voor het uitoefenen voor het bedrijf van bank en zij was evenmin uitgezonderd van de vergunningplicht. Als gevolg hiervan stelt DNB vast dat ECC Southeast in de periode van in ieder geval 16 juni 2011 tot 16 februari 2013 artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden. Naar het oordeel van DNB heeft mevrouw E. Heymans feitelijk leiding gegeven aan deze overtreding.  

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 2.000.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete dient DNB in haar overwegingen rekening te houden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van mevrouw Heymans. 

Lees hieronder het volledige boetebesluit.  

Het besluit van DNB kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.De bezwaren van mevrouw Heymans zijn bij beslissing op bezwaar van 22 oktober 2014 ongegrond verklaard. Op 29 oktober 2014 heeft mevrouw Heymans beroep ingesteld tegen het boetebesluit. 

Op 24 juli 2015 heeft de rechtbank Rotterdam het beroep gegrond verklaard en de boetehoogte bepaald op € 75.000,-.
Op 4 september 2015 heeft mevrouw Heymans hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
Op 1 december 2016 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven het door mevrouw Heymans ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard, het door DNB ingestelde incidenteel hoger beroep gegrond verklaard en de boetehoogte bepaald op EUR 100.000,-. Het besluit is hiermee onherroepelijk geworden.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800- 020 1068 (gratis)

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan mevrouw E. Heymans

984KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan mevrouw E. Heymans

Ontdek gerelateerde artikelen