Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- op aan Matrix Asset Management B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 10 september 2015

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 8 november 2013 een bestuurlijke boete ad EUR 10.000,- opgelegd aan Matrix Asset Management B.V. (Matrix), gevestigd te Amsterdam, vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften. De rechtbank Rotterdam heeft het boetebedrag op grond van draagkracht gematigd tot EUR 1.000,-. De bestuurlijke boete is inmiddels onherroepelijk.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Matrix artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat Matrix de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2013 niet binnen de wettelijk vereiste termijn bij DNB heeft ingediend.

Matrix diende de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2013 uiterlijk vóór 1 augustus 2013 aan  DNB te verstrekken. Matrix heeft de bedoelde rapportage echter op 1 augustus 2013 aan DNB verstrekt. Matrix heeft daardoor de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2013 niet binnen de termijnen zoals genoemd in bijlage 6 bij artikel 2:2 van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft aan DNB verstrekt. Matrix heeft reeds eerder een wettelijk vereiste rapportage niet binnen de wettelijk daarvoor gestelde termijn bij DNB ingediend.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft is beboetbaar met een boetebedrag is EUR 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete dient DNB in haar overwegingen rekening te houden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Matrix.

Matrix heeft op 8 december 2013 bezwaar tegen de bestuurlijke boete ingediend. Bij besluit van 24 maart 2014 heeft DNB het bezwaar van Matrix ongegrond verklaard. Op 2 mei 2014 heeft Matrix hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. Bij uitspraak van 9 april 2015 heeft de rechtbank Rotterdam het beroep gegrond verklaard en het boetebedrag op grond van draagkracht gematigd tot EUR 1.000,-. DNB is niet gebleken dat hiertegen hoger beroep is ingesteld. Dit betekent dat de bestuurlijke boete ad EUR 1.000,- inmiddels onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder de volledige beschikking.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V

32KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V

Ontdek gerelateerde artikelen