Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een last onder dwangsom op aan Electrorisk Verzekeringsmaatschappij N.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 24 februari 2015

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: DNB) heeft op 12 juni 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Electrorisk Verzekeringsmaatschappij N.V. (hierna: Electrorisk), gevestigd te Rotterdam, vanwege het overtreden van artikel 3:72, derde lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

De last onder dwangsom strekte ertoe de overtreding te beëindigen. Meer specifiek betekent dit dat Electrorisk werd gelast tot het alsnog indienen bij DNB van de door het bestuur gewaarmerkte jaarstaten over het boekjaar 2013, de betreffende accountants- en bestuursverklaring, binnen de door DNB gestelde termijn.

Hoogte van de dwangsom

DNB heeft vastgesteld dat Electrorisk niet tijdig aan de last heeft voldaan. Zij heeft een van de periodiek te verbeuren dwangsommen verbeurd van EUR 500,-.

Lees hier de volledige last onder dwangsom, m.u.v. de vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Ontdek gerelateerde artikelen