Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een last onder dwangsom op aan Indubel Vermogensbeheer N.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 17 februari 2015

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 3 december 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Indubel Vermogensbeheer N.V., gevestigd te Amsterdam, vanwege het niet tijdig aanleveren van financiële rapportages aan DNB. Dit is een overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

De last onder dwangsom strekt ertoe dat Indubel Vermogensbeheer N.V. niet langer artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften, overtreedt. Meer specifiek betekent dit dat Indubel Vermogensbeheer N.V. wordt gelast om de financiële rapportages (COREP en FINREP) over het derde kwartaal van 2014 alsnog bij DNB in te dienen.

Hoogte van de dwangsom

DNB heeft vastgesteld dat de Indubel Vermogensbeheer N.V. tot op heden niet aan de last heeft voldaan. Dat betekent dat de informatie nog steeds aan DNB moet worden geleverd.De onderneming heeft reeds tenminste één dwangsom verbeurd. De dwangsom bedraagt EUR 500,- per week met een maximum van EUR 5.000,-.

Lees hier de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Ontdek gerelateerde artikelen