Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een last onder dwangsom op aan Surinam Air Cargo B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 03 februari 2015

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 20 augustus 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Surinam Air Cargo B.V., gevestigd te Schiphol, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb.

Overtreding

De last onder dwangsom strekte ertoe te voorkomen dat Surinam Air Cargo B.V. artikel 5:20, eerste lid, van de Awb nog langer overtrad. Meer specifiek betekent dit dat Surinam Air Cargo B.V. niet heeft voldaan aan verzoeken van een op grond van artikel 1:72, eerste lid, van de Wft door DNB aangewezen toezichthouder tot het verstrekken van bepaalde inlichtingen binnen de daarbij gestelde termijn.

Hoogte van de dwangsom

DNB heeft vastgesteld dat Surinam Air Cargo B.V. niet aan de last heeft voldaan. Zij heeft derhalve een dwangsom ineens verbeurd van EUR 15.000,-.

Lees hier de volledige last onder dwangsom, m.u.v. de vertrouwelijke gegevens.

“Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep de beslissing op bezwaar van DNB vernietigd. DNB heeft een nieuwe beslissing op bezwaar genomen, waarbij het bezwaar van SAC gedeeltelijk gegrond is verklaard. In de beslissing op bezwaar is met inachtneming van de uitspraak van het CBb een restrictie opgenomen ten aanzien van het op basis van de last onder dwangsom te verstrekken wilsafhankelijke materiaal. Daarbij is door DNB een nieuwe begunstigingstermijn gesteld. SAC heeft niet aan de last voldaan, waardoor zij een dwangsom van EUR 15.000,- ineens heeft verbeurd.”

Het tegen deze nieuwe beslissing op bezwaar ingestelde beroep is door het CBb bij uitspraak van 16 april 2019 ongegrond verklaard.

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Last onder dwangsom

20 augustus 2014

 

Bezwaar ingesteld

29 augustus 2014

 

Beslissing op bezwaar

3 februari 2015

Het bezwaar van SAC is door DNB ongegrond verklaard

Beroep ingesteld

11 maart 2015

 

Uitkomst beroep

5 januari 2016

Het beroep van SAC is door de rechtbank Rotterdam ongegrond verklaard

Hoger beroep ingesteld

12 februari 2016

 

Uitkomst hoger beroep

10 januari 2018

Het hoger beroep van SAC is door het CBb gegrond verklaard

Nieuwe beslissing op bezwaar

10 april 2018

Het bezwaar van SAC is door DNB gedeeltelijk gegrond verklaard

Beroep ingesteld tegen nieuwe beslissing op bezwaar

18 mei 2018

 

Uitkomst beroep tegen nieuwe beslissing op bezwaar

16 april 2019

Het beroep van SAC is door het CBb ongegrond verklaard

   

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Ontdek gerelateerde artikelen