Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt bestuurlijke boete op aan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland van EUR 10.000,-.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 26 oktober 2016

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 18 oktober 2016 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 10.000,- aan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland, gevestigd te Rotterdam, vanwege het overtreden van artikel 147, tweede lid, van de Pensioenwet (hierna: Pw) in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding
DNB heeft vastgesteld dat Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland de haalbaarheidstoets en de gewaarmerkte staten, de bijbehorende accountantsverklaring, de verklaring van de actuaris, alsmede de verklaring van het bestuur over het boekjaar 2015 niet tijdig bij DNB heeft ingediend. Zij heeft hiermee artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften overtreden.

Boetehoogte
Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 500.000,-. DNB heeft het basisbedrag gematigd naar EUR 10.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden van het onderhavige geval en de draagkracht van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland.

Lees hieronder de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt bestuurlijke boete op aan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland van EUR 10.000,-.

104KB PDF
Download DNB legt bestuurlijke boete op aan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland van EUR 10.000,-.

Ontdek gerelateerde artikelen