Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 21.250,- aan Aegon Bank N.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 03 augustus 2016

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 25 juli 2016 een bestuurlijke boete van EUR 21.250,- opgelegd aan Aegon Bank N.V. vanwege het overtreden van artikel 99, eerste lid, van de Capital Requirements Regulation (hierna: CRR) in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Aegon Bank N.V. artikel 99, eerste lid, van de CRR in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat Aegon Bank N.V. de halfjaarlijkse Corep-rapportage over de tweede helft van 2015 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn, zoals genoemd in artikel 3 van de Verordening EU nr. 680/2014, bij DNB heeft ingediend. Inmiddels heeft Aegon Bank N.V. de voornoemde rapportage ingediend en maatregelen genomen om herhaling van deze overtreding te voorkomen. 

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 99, eerste lid, van de CRR bedraagt EUR 2.000.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Aegon Bank N.V.

Het besluit van DNB kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Procesverloop

Fase Datum Uitkomst
Boete 25 juli 2016  
Bezwaar ingesteld    
Beslissing op bezwaar    
Beroep ingesteld    
Uitkomst beroep    
Hoger beroep ingesteld    
Uitkomst hoger beroep

Ontdek gerelateerde artikelen