Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt twee bestuurlijke boetes op van in totaal EUR 20.000,- aan Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 28 december 2016

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 19 december 2016 twee bestuurlijke boetes van ieder EUR 10.000,- opgelegd aan Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas vanwege het overtreden van artikel 135, eerste lid en artikel 143, eerste lid van de Pensioenwet in samenhang met enkele bij of krachtens het tweede lid van deze artikelen gestelde voorschriften.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas een beleggingsbeleid heeft gevoerd dat niet in overeenstemming is met de prudent-person regel, en daarnaast de organisatie van het pensioenfonds niet zodanig heeft ingericht, dat dat deze een beheerste bedrijfsvoering waarborgt. Hiermee heeft het pensioenfonds artikel 135, eerste lid en artikel 143, eerste lid van de Pensioenwet in samenhang met enkele bij of krachtens het tweede lid van deze artikelen gestelde voorschriften overtreden. Boetehoogte Het basisbedrag voor overtredingen van artikel 135 en 143 van de Pensioenwet bedraagt ieder EUR 10.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van de twee boetes heeft DNB rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van het pensioenfonds.  

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

19 December 2016

 

Bezwaar ingesteld

Geen

 

Beslissing op bezwaar

 

 

Beroep ingesteld

 

 

Uitkomst beroep

 

 

Hoger beroep ingesteld  

 

 

Uitkomst hoger beroep

 

 

 

Het besluit van DNB kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt twee bestuurlijke boetes op van in totaal EUR 20.000,- aan Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas

1,6MB PDF
Download DNB legt twee bestuurlijke boetes op van in totaal EUR 20.000,- aan Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas

Ontdek gerelateerde artikelen