Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor Zonnepanelendelen B.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 25 november 2019

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V (DNB) heeft aan Zonnepanelendelen B.V. (Zonnepanelendelen) een bestuurlijke boete van EUR 5.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat Zonnepanelendelen de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

Zonnepanelendelen heeft niet binnen de voorgeschreven termijn de kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2018 aan DNB verstrekt. De rapportage is niet uiterlijk 12 november 2018 ingediend, maar op 11 januari 2019. Hiermee heeft Zonnepanelendelen artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. DNB heeft hiervoor op 13 juni 2019 een bestuurlijke boete opgelegd. Zonnepanelendelen heeft tegen het voornemen tot boeteoplegging haar zienswijze ingediend. Tegen het boetebesluit heeft Zonnepanelendelen geen bezwaar gemaakt, zodat dit besluit op 25 juli 2019 onherroepelijk is geworden.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Zonnepanelendelen.

Procesverloop

Fase

 

Datum

Uitkomst

Boete

 

13 juni 2019

 

Bezwaar ingesteld

 

n.v.t.

 

Beslissing op bezwaar

 

n.v.t.

 

Beroep ingesteld

 

n.v.t.

 

Uitkomst beroep

 

n.v.t.

 

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boete DNB voor Zonnepanelendelen BV wegens niet tijdig rapporteren

176KB PDF
Download Boete DNB voor Zonnepanelendelen BV wegens niet tijdig rapporteren

Ontdek gerelateerde artikelen