Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan de heer A.E. Garland

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 19 september 2019

Het gebouw Toorop aan de voorkant

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan de heer A.E. Garland (Garland) een last onder dwangsom opgelegd. Garland is bestuurder en enig aandeelhouder van Wexford Finance B.V. Garland voldoet onvoldoende aan verzoeken van DNB om gevraagde informatie te verstrekken, die DNB nodig heeft om vast te kunnen stellen of Garland de wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) overtreedt of heeft overtreden.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Garland artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft overtreden, omdat Garland niet heeft voldaan aan de verzoeken van DNB tot het verstrekken van bepaalde inlichtingen binnen de daartoe gestelde termijn. DNB heeft Garland op 18 maart 2019 een last onder dwangsom opgelegd waarbij Garland drie weken de tijd heeft gekregen om alsnog aan het informatieverzoek van DNB te voldoen. DNB heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of Garland in strijd handelt of handelde met artikel 3, eerste lid, van de Wtt 2018. Dit wetsartikel verbiedt het om trustdiensten te verlenen zonder dat DNB daartoe een vergunning heeft verleend.

Garland heeft de gevraagde informatie niet volledig aan DNB overgelegd, waardoor hij EUR 50.000,- aan dwangsommen heeft verbeurd.

Tegen het besluit is geen bezwaar aangetekend, waardoor het onherroepelijk geworden.

Lees hieronder de volledige last onder dwangsom. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit iod Garland

122KB PDF
Download Besluit iod Garland

Ontdek gerelateerde artikelen