Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB in 2016 voor MultiSafepay B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 03 september 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft in 2016 aan MultiSafepay B.V. (MSP) een bestuurlijke boete van EUR 50.000,- opgelegd. Deze bestuurlijke boete is aan MSP opgelegd, omdat MSP gedurende een periode in 2014 en 2015 niet over een onafhankelijke en effectieve compliance functie beschikte.

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft in 2016 aan MultiSafepay B.V. (MSP) een bestuurlijke boete van EUR 50.000,- opgelegd. Deze bestuurlijke boete is aan MSP opgelegd, omdat MSP gedurende een periode in 2014 en 2015 niet over een onafhankelijke en effectieve compliance functie beschikte.

Overtreding

In november 2014 heeft DNB bij MSP een verdiepend onderzoek gedaan naar de beheersing van integriteitsrisico’s. Uit dat onderzoek is gebleken dat MSP gedurende een periode in 2014 en 2015 geen organisatieonderdeel had dat op onafhankelijke en effectieve wijze de compliance functie heeft uitgeoefend. Daarmee heeft DNB vastgesteld dat MSP artikel 21, eerste lid, van het Besluit prudentiële regels Wft heeft overtreden.

Doordat MSP niet over een dergelijk organisatieonderdeel heeft beschikt, is het toezicht op de naleving van wettelijke regels en interne regels, voorschriften en procedures bij MSP onvoldoende gewaarborgd geweest. Daarmee heeft MSP het doel van de Wet op het financieel toezicht en het door DNB te houden toezicht geschaad. DNB heeft hiervoor aan MSP op 11 oktober 2016 een bestuurlijke boete van EUR 50.000,- opgelegd.

MSP heeft tegen dit boetebesluit bezwaar gemaakt, alsmede rechtsmiddelen aangewend tegen de beslissing op bezwaar en de daarop volgende uitspraak van de rechtbank. Het hoger beroep van MSP tegen de uitspraak van de rechtbank is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 3 maart 2020 ongegrond verklaard. Het boetebesluit en de beslissing op bezwaar zijn daarmee onherroepelijk geworden.

Procesverloop

Fase

 

Datum besluit / uitspraak

Uitkomst

Boetebesluit

 

11 oktober 2016

 

Bezwaar

 

20 april 2017

ongegrond verklaard

Beroep

 

5 juni 2018

ongegrond verklaard

Hoger beroep

 

3 maart 2020

ongegrond verklaard

Lees hieronder het volledige boetebesluit en de beslissing op bezwaar. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis). 

Boete van DNB in 2016 voor MultiSafepay B.V.

163KB PDF
Download Boete van DNB in 2016 voor MultiSafepay B.V.

Beslissing op bezwaar MSP

210KB PDF
Download Beslissing op bezwaar MSP

Ontdek gerelateerde artikelen