Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor CvH B.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 28 april 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan CvH B.V. (CvH) een bestuurlijke boete van EUR 11.687,50 opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat CvH de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

CvH heeft de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2018 niet binnen de bij wet voorgeschreven termijn aan DNB verstrekt. De kwartaalrapportage had uiterlijk op 24 september 2018 bij DNB ingediend moeten zijn, maar is door CvH op 26 september 2018 aan DNB verstrekt. Hiermee heeft CvH artikel 312, eerste lid, onder d, juncto artikel 304, eerste lid, onder d, en artikel 373, van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 overtreden. Voor deze overtreding heeft DNB op 7 mei 2019 een bestuurlijke boete van EUR 11.687,50 aan CvH opgelegd. Tegen dit besluit is door CvH geen bezwaar ingediend, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boete van DNB voor CvH B.V. voor niet tijdig rapporteren

529KB PDF
Download Boete van DNB voor CvH B.V. voor niet tijdig rapporteren

Ontdek gerelateerde artikelen