Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor MUFG Bank (Europe) N.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 01 december 2020

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 5 maart 2020 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 2.500.000,- aan MUFG Bank (Europe) N.V. (MBE). De boete is opgelegd omdat MBE de grote posten limiet in de periode van 30 juni 2018 tot 31 oktober 2018 heeft overschreden.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat MBE artikel 395, eerste lid, van de Verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation (EU) nr. 575/2013) heeft overtreden, doordat zij een blootstelling van meer dan 25 procent had op het Londense bijkantoor van haar directe moedermaatschappij. MBE heeft deze overtreding zelf aan DNB gemeld en heeft direct maatregelen getroffen om de overtreding te beëindigen. MBE heeft tevens maatregelen getroffen om de overtreding naar de toekomst toe te voorkomen.  

Het is van groot belang dat instellingen de grote posten limiet naleven. Daarmee wordt voorkomen dat een instelling onevenredig grote verliezen lijdt als gevolg van het faillissement van een individuele klant of groep van verbonden klanten als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen. Het beperken van dit risico tot een aanvaardbaar niveau, maakt deel uit van de overkoepelende beginselen van het prudentieel toezicht.  

Lees hier het volledige boetebesluit, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit bestuurlijke boete MUFG Bank NV

577KB PDF
Download Besluit bestuurlijke boete MUFG Bank NV

Ontdek gerelateerde artikelen