Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor Wilshire Associates Europe B.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 19 mei 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Wilshire Associates Europe B.V. (Wilshire) een bestuurlijke boete van EUR 31.875,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat Wilshire de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

Wilshire heeft de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2018 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB verstrekt. Deze rapportage had uiterlijk op 11 februari 2019 bij DNB ingediend moeten zijn, maar is door Wilshire op 24 april 2019 aan DNB verstrekt. Hiermee heeft Wilshire artikel 3:72, eerste lid juncto het vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in samenhang met de bij of krachtens deze bepalingen gestelde voorschriften overtreden. DNB heeft hiervoor op 18 november 2019 aan Wilshire een bestuurlijke boete opgelegd.

Tegen dit besluit is door Wilshire geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boete van DNB voor Wilshire Associates Europe B.V. voor niet tijdig rapporteren

530KB PDF
Download Boete van DNB voor Wilshire Associates Europe B.V. voor niet tijdig rapporteren

Ontdek gerelateerde artikelen