Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB geeft aanwijzing aan Stichting Pensioenfonds Atos

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 03 december 2020

Entree DNB Toorop gebouw

3 december 2020
* Aangepast op 28 juni 2021

De Nederlandsche Bank N.V (DNB) heeft op 25 juni 2020 een aanwijzing gegeven aan Stichting Pensioenfonds Atos (SPA). De aanwijzing is gegeven, omdat SPA verschillende bepalingen van de Pensioenwet (Pw) overtreedt.

Aanwijzing

SPA overtreedt allereerst de bepalingen van de Pw ten aanzien van het financieel risicobeheer. In dit kader heeft DNB geconstateerd dat SPA geen volledige risico inventarisatie heeft gemaakt voor alle beleggingsrisico’s. Daarnaast heeft SPA onvoldoende strategieën, processen en rapportageprocedures vastgesteld voor het onderkennen, meten, bewaken, beheren en rapporteren van alle risico’s waaraan SPA en de door SPA uitgevoerde pensioenregelingen worden blootgesteld. Tevens heeft DNB geoordeeld dat het risicobeheer van SPA niet adequaat en onafhankelijk is ingericht en er geen evaluatie plaatsvindt van de effectiviteit van risicobeheersmaatregelen.

Daarnaast overtreedt SPA de bepalingen van de Pw ten aanzien van de uitbesteding van de uitvoering van het strategisch beleggingsbeleid van SPA. In dit kader heeft DNB vastgesteld dat SPA geen sluitende afspraken heeft gemaakt met vermogensbeheerders voor de uitvoering van het beleggingsbeleid van SPA. Tot slot heeft SPA geen onderbouwd besluit genomen over de uitvoering van haar beleggingsbeleid door één van haar vermogensbeheerders op basis van een evaluatie met objectieve criteria.

Op 25 juni 2020 heeft DNB hiervoor aan SPA een aanwijzing gegeven. In deze aanwijzing heeft SPA vier maanden de tijd gekregen om de overtreding van voormelde bepalingen van de Pw te beëindigen (de begunstigingstermijn). Deze begunstigingstermijn is bij besluit van 1 februari 2021 tot uiterlijk 1 april 2021 verlengd. Het was van belang dat SPA gevolg gaf aan deze aanwijzing, zodat SPA inzicht heeft in alle risico’s waaraan zij en de door haar uitgevoerde pensioenregelingen zijn blootgesteld en zij deze risico’s kan beheersen en zodat SPA haar beleggingsbeleid volledig uitvoert.

SPA heeft tegen de aanwijzing en het besluit tot verlenging van de begunstigingstermijn geen bezwaar gemaakt, waardoor deze besluiten onherroepelijk zijn geworden. SPA heeft binnen de begunstigingstermijn van 1 april 2021 aan de aanwijzing voldaan.

Lees hieronder de volledige aanwijzing en het besluit tot verlenging van de begunstigingstermijn, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB geeft aanwijzing aan Stichting Pensioenfonds Atos

293KB PDF
Download DNB geeft aanwijzing aan Stichting Pensioenfonds Atos

Verlengingsbesluit - Stichting Pensioenfonds Atos

127KB PDF
Download Verlengingsbesluit - Stichting Pensioenfonds Atos

Ontdek gerelateerde artikelen