Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB geeft aanwijzing aan Zenco Corporate Services B.V., Zencotrust B.V., Zenco Management B.V. en Zenco Custodian & Management B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 01 oktober 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 6 februari 2020 een aanwijzing gegeven aan Zenco Corporate Services B.V., Zencotrust B.V., Zenco Management B.V. en Zenco Custodian & Management B.V. (hierna gezamenlijk: Zenco). De aanwijzing is gegeven omdat Zenco bepalingen uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) overtreedt.

Aanwijzing

Zenco overtreedt de Wtt 2018 en het Btt 2018, omdat de wettelijk verplichte Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) en het procedurehandboek van Zenco niet voldoen aan de vereisten, de compliance functie onvoldoende onafhankelijk en effectief is, de auditfunctie ontbreekt en Zenco het cliëntenonderzoek niet conform de wettelijke vereisten uitvoert.

DNB heeft een aanwijzing gegeven die ertoe strekt dat Zenco de geconstateerde overtredingen beëindigt.

De verplichtingen uit de Wtt 2018 hebben onder meer als doel het tegengaan van financieel economische criminaliteit, zoals witwassen en financiering van terrorisme. Trustkantoren hebben daarbij een belangrijke poortwachtersfunctie, die alleen adequaat kan worden ingevuld op grond van een integere beheerste bedrijfsvoering overeenkomstig de vereisten uit de Wtt 2018.

Lees hier het besluit tot het geven van een aanwijzing, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Aanwijzing Zenco Corporate Services B.V

531KB PDF
Download Aanwijzing Zenco Corporate Services B.V

Ontdek gerelateerde artikelen