Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft aanwijzing gegeven aan MUFG Bank (Europe) N.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 03 december 2020

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 29 juli 2019 een aanwijzing gegeven aan MUFG Bank (Europe) N.V. (MBE). De aanwijzing is gegeven omdat MBE bepalingen uit het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden.

Aanwijzing

MBE heeft het Bpr en de Wwft overtreden door niet te beschikken over een adequate systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). De SIRA speelt een centrale rol bij het borgen van een integere bedrijfsvoering. Tevens heeft DNB vastgesteld dat MBE op het gebied van detectie van afwijkende transactiepatronen niet beschikte over adequate procedures en maatregelen om de voor haar relevante integriteitsrisico’s te beperken en effectief te beheersen. Ten slotte heeft DNB geconstateerd dat MBE niet beschikte over een effectieve compliance functie ten aanzien van post-event transactiemonitoring. 

DNB heeft een aanwijzing gegeven die ertoe strekt dat MBE de geconstateerde overtredingen beëindigt. MBE heeft de door DNB voorgeschreven gedragslijn uit de aanwijzing vertaald naar een herstelprogramma, dat MBE heeft uitgevoerd. MBE heeft inmiddels diverse maatregelen genomen om de aanwijzing op te volgen en rapporteert daarover periodiek aan DNB. 

De verplichtingen uit de Wwft en het Bpr hebben onder meer als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is van groot belang voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige financieel economische criminaliteit. Het is mede daarom cruciaal dat de kanalen waarlangs het witwas- en/of terrorismefinancieringsproces zich kan voltrekken, worden beschermd tegen misbruik voor criminele doeleinden. 

Lees hier het besluit tot het geven van een aanwijzing, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Aanwijzingsbesluit MUFG Bank

522KB PDF
Download Aanwijzingsbesluit MUFG Bank

Ontdek gerelateerde artikelen