Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan een natuurlijk persoon

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 03 december 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 13 februari 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan een natuurlijk persoon. De last onder dwangsom is opgelegd omdat zonder vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten zijn verleend.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat de betreffende persoon artikel 3, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) heeft overtreden, door zonder vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen, te weten het zijn van bestuurder van verschillende ondernemingen. DNB heeft hiervoor een last onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat de overtreding zou worden beëindigd. De betreffende persoon heeft binnen de begunstigingstermijn van vier weken aan de last voldaan, waardoor geen dwangsommen zijn verbeurd. Het ingediende bezwaar is bij beslissing op bezwaar van 21 juli 2020 door DNB kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Tegen de beslissing op bezwaar is geen beroep ingesteld, waardoor deze onherroepelijk is geworden.  

Het doel van de Wtt (oud) en de Wtt 2018 is het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel door middel van regulering van de trustsector. Om deze doelstelling te bereiken, is onder meer voorzien in gereguleerde toetreding tot de markt door middel van een vergunningstelsel waarbij de vergunning houdende trustkantoren een poortwachtersfunctie hebben. De betreffende persoon heeft zich onttrokken aan het toezicht van DNB door actief te zijn op de gereguleerde markt zonder daarbij de toepasselijke markttoetredingsbepalingen in acht te nemen. Door beroeps- en/of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen - zonder te beschikken over een vergunning van DNB - heeft de betreffende persoon de doelstellingen van de Wtt 2018 in gevaar gebracht. 

Procesverloop 

Fase

Datum

Uitkomst

Last onder dwangsom

13 februari 2020

 

Bezwaar ingesteld

10 maart 2020

 

Beslissing op bezwaar

21 juli 2020

Het bezwaar is door DNB kennelijk niet-ontvankelijk verklaard

Lees hier het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom en de beslissing op bezwaar, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 -020 1068 (gratis).

Beslissing op bezwaar

123KB PDF
Download Beslissing op bezwaar
105KB PDF
Download

Ontdek gerelateerde artikelen