Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan ROI am B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 03 december 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2020 aan ROI am B.V. (ROI am) een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is aan ROI am opgelegd, omdat zij de halfjaarlijkse rapportage over het eerste halfjaar van 2020 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

Door bovengenoemde rapportage niet tijdig aan DNB te verstrekken, heeft ROI am artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Op 31 augustus 2020 heeft DNB hiervoor aan ROI am een last onder dwangsom opgelegd. In deze last onder dwangsom heeft ROI am twee weken de tijd gekregen om deze halfjaarlijkse rapportage alsnog bij DNB in te dienen. DNB heeft deze halfjaarlijkse rapportage nodig, omdat DNB belang heeft bij een tijdig inzicht in de financiële positie van ROI am, zodat zij haar toezichthoudende taak adequaat kan uitoefenen. 

ROI am heeft de halfjaarlijkse rapportage op 30 september 2020 volledig aan DNB verstrekt. Hierdoor heeft zij EUR 500,- aan dwangsommen verbeurd. 

ROI am heeft tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden. 

Lees hieronder de volledige last onder dwangsom, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt last onder dwangsom op aan ROI am B.V. wegens niet tijdig rapporteren

147KB PDF
Download DNB legt last onder dwangsom op aan ROI am B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Ontdek gerelateerde artikelen