Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan Rubens Capital Partners B.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 27 november 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 10 maart 2020 aan Rubens Capital Partners B.V. (RCP) een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is aan RCP opgelegd, omdat zij de halfjaarlijkse rapportage over het tweede halfjaar van 2019 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

Door bovengenoemde rapportage niet tijdig aan DNB te verstrekken, heeft RCP artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Op 10 maart 2020 heeft DNB hiervoor aan RCP een last onder dwangsom opgelegd. In deze last onder dwangsom heeft RCP twee weken de tijd gekregen om deze halfjaarlijkse rapportage alsnog bij DNB in te dienen. DNB heeft deze halfjaarlijkse rapportage nodig, omdat DNB belang heeft bij een tijdig inzicht in de financiële positie van RCP, zodat zij haar toezichthoudende taak adequaat kan uitoefenen. 

RCP heeft de halfjaarlijkse rapportage op 13 maart 2020, en dus binnen de door DNB gestelde begunstigingstermijn, volledig aan DNB verstrekt. Hierdoor zijn er geen dwangsommen verbeurd. 

RCP heeft tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden. 

Lees hieronder de volledige last onder dwangsom. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt last onder dwangsom op aan Rubens Capital Partners B.V. voor niet tijdig rapporteren

146KB PDF
Download DNB legt last onder dwangsom op aan Rubens Capital Partners B.V. voor niet tijdig rapporteren

Ontdek gerelateerde artikelen