Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor JTC Institutional Services Netherlands B.V.

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 14 juni 2021 een bestuurlijke boete van EUR 100.000,- opgelegd aan JTC Institutional Services Netherlands B.V. (JTC). De bestuurlijke boete is opgelegd omdat JTC een ongebruikelijke transactie niet onverwijld heeft gemeld aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).

Gepubliceerd: 08 november 2021

Laatste update: 04 maart 2024

Entree DNB Toorop gebouw

Boete

De bestuurlijke boete is aan JTC opgelegd wegens de overtreding van artikel 16, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze bepaling verplicht financiële instellingen een ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van een transactie bekend is geworden, te melden aan de FIU.

De Wwft-wetgeving heeft als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is van groot belang voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige financieel economische criminaliteit. Het is mede daarom cruciaal dat de kanalen waarlangs het witwas- en/of terrorismefinancieringsproces zich kan voltrekken, worden beschermd tegen misbruik voor criminele doeleinden. Een belangrijk onderdeel van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is de verplichting om ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de FIU. Deze meldingsplicht vormt een kernverplichting van de Wwft. Door voormelde overtreding heeft JTC de doelstellingen van de Wwft in gevaar gebracht en is zij tekortgeschoten in de naleving van de op haar rustende meldingsplicht.

JTC heeft tegen de bestuurlijke boete bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is op 7 december 2021 ongegrond verklaard. Vervolgens is JTC op 18 januari 2022 in beroep gegaan.

De rechtbank Rotterdam heeft het beroep op 31 augustus 2023 gegrond verklaard voor zover het de hoogte van de boete betreft, en de boete op grond van de passendheidstoets en wegens overschrijding van de redelijke termijn gematigd tot EUR 67.500,- . Vervolgens is JTC op 11 oktober 2023 in hoger beroep gegaan. DNB heeft op 25 januari 2024 incidenteel hoger beroep ingesteld. DNB zal de uitkomst van het (incidenteel) hoger beroep publiceren op haar website.

Procesverloop schematisch weergegeven

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Fase

 

Datum

Uitkomst

Boetebesluit

 

14 juni 2021

Boete EUR 100.000,-

Bezwaar

 

22 juni 2021

Ongegrond

Beroep

 

18 januari 2022

Gegrond, boete EUR 67.500,-

Hoger beroep ingesteld

 

11 oktober 2023

Hoger beroep aanhangig

Incidenteel
hoger beroep
ingesteld

 

25 januari
2024

Incidenteel hoger beroep
aanhangig

Lees hier het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete en de beslissing op bezwaar, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beslissing Op Bezwaar Inzake JTC

469KB PDF
Download Beslissing Op Bezwaar Inzake JTC

Boete van DNB voor JTC Institutional Services Netherlands B.V.

545KB PDF
Download Boete van DNB voor JTC Institutional Services Netherlands B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen