Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB geeft aanwijzing aan Align B.V. en Anchor Management B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 08 juli 2021

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 27 oktober 2020 aan Align B.V. en Anchor Management B.V. (Align) een aanwijzing gegeven. Deze aanwijzing is door DNB gegeven, omdat de dienstverleningsdossiers van Align niet voldoen aan alle eisen die de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) aan het door Align uit te voeren cliëntenonderzoek stelt. 

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Align artikelen 25 en 27, tweede lid, onder c, d, e en i, van de Wtt 2018 heeft overtreden door in een aantal dienstverleningsdossiers na te laten (i) de uiteindelijk belanghebbende van de doelvennootschap (UBO), (ii) de herkomst van het vermogen van de doelvennootschap, (iii) de vermogenspositie van de UBO, (iv) de legitieme bron van het vermogen en (v) de strekking waarmee de structuur van de groep waartoe de doelvennootschap behoort is opgezet (zoveel mogelijk met zekerheid) vast te stellen.

Trustkantoren hebben een belangrijke poortwachtersfunctie bij het signaleren van (mogelijke) financieel economische criminaliteit, zoals witwassen en financiering van terrorisme. Om deze functie adequaat te kunnen vervullen dient een trustkantoor te handelen overeenkomstig de eisen gesteld in de Wtt 2018. In dit verband zijn voor trustkantoren zowel het zicht hebben op bestaande en opkomende risico’s als de beheersing daarvan van groot belang. Het cliëntenonderzoek is onder meer van belang om de risico’s die cliënten en hun activiteiten met zich brengen te herkennen en te beheersen.

Daarom heeft DNB op 27 oktober 2020 een aanwijzing aan Align gegeven. Daarin heeft Align zes maanden de tijd gekregen om ervoor te zorgen dat alle dienstverleningsdossiers aantoonbaar voldoen aan alle eisen die de Wtt 2018 stelt aan het cliëntenonderzoek.

Er is tegen dit besluit tot het geven van een aanwijzing geen bezwaar gemaakt, waardoor de aanwijzing onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige besluit tot het geven van een aanwijzing, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het geven van een aanwijzing aan Align B.V. en Anchor Management B.V.

231KB PDF
Download Besluit tot het geven van een aanwijzing aan Align B.V. en Anchor Management B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen