Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft aanwijzing gegeven aan een betaalinstelling

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 17 december 2021

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 15 december 2020 aan een betaalinstelling een aanwijzing gegeven. Daarbij heeft DNB aan de vergunning van deze instelling een nader voorschrift verbonden. De aanwijzing is door DNB gegeven, omdat de betaalinstelling het in haar vergunning genoemde voorschrift – het beschikken over een onafhankelijk functionerende raad van commissarissen – heeft overtreden, hetgeen afbreuk doet aan de beheerste en integere bedrijfsvoering.

Overtreding

Door niet aan het aan de vergunning verbonden voorschrift te voldoen, heeft de betaalinstelling tevens artikel 3:17 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en artikel 17 van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) overtreden. De betaalinstelling diende te beschikken over een raad van commissarissen van ten minste drie personen, waarvan minimaal de helft onafhankelijk is.

Artikel 3:17 van de Wft vereist dat de bedrijfsvoering van een financiële instelling zodanig wordt ingericht dat een beheerste en integere uitoefening van de instelling wordt gewaarborgd. Een onafhankelijk functionerende raad van commissarissen levert daarbij een essentiële bijdrage door toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken van de instelling.

In de aanwijzing heeft de betaalinstelling tot 15 maart 2021 de tijd gekregen om over een onafhankelijk functionerende raad van commissarissen te beschikken. De commissarissen dienden uiterlijk 31 januari 2021 ter toetsing aan DNB te zijn voorgedragen.  In aanvulling hierop heeft DNB een nader voorschrift aan de vergunning verbonden, waarbij bepaalde besluitvorming van de betaalinstelling is beperkt, met als doel dat de bedrijfsvoering dan wel activiteiten van de betaalinstelling niet verder significant groeiden en/of wijzigden, zolang de beheersing van de bedrijfsvoering niet aan de wettelijke eisen voldeed.

De betaalinstelling heeft binnen de door DNB gestelde termijn aan de aanwijzing voldaan.

Er is tegen dit besluit tot het geven van een aanwijzing en het aan de vergunning verbonden nadere voorschrift geen bezwaar gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat dit besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige besluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB heeft aanwijzing gegeven aan een betaalinstelling

183KB PDF
Download DNB heeft aanwijzing gegeven aan een betaalinstelling

Ontdek gerelateerde artikelen