Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft in 2019 tijdelijk Wft-curator benoemd bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

Gepubliceerd: 21 december 2021

DNB Toorop aan het water

DNB heeft op 25 maart 2019 een Wft-curator benoemd ten aanzien van de directie van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. (Yarden). De curator was benoemd omdat Yarden destijds niet voldeed aan het solvabiliteitskapitaalvereiste als bedoeld in artikel 3:57 van de Wft (SCR). De benoeming is op 30 augustus 2019 geëindigd.

Overtreding

In het najaar van 2018 heeft Yarden een in het verleden niet rechtsgeldig ingevoerde wijziging van verzekeringsvoorwaarden van natura-uitvaartpakketverzekeringen ‘teruggedraaid’ en dit verwerkt in de technische voorzieningen, waardoor deze in omvang toenamen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de solvabiliteit, tot onder het SCR.

Op 26 november 2018 heeft Yarden bij DNB de toezichtrapportage over het derde kwartaal 2018 ingediend, waarin is gerapporteerd dat Yarden niet meer voldeed aan de SCR. Hierdoor werd Yarden verplicht om bij DNB een herstelplan in te dienen om binnen zes maanden na deze constatering (dus uiterlijk op 26 mei 2019) weer te voldoen aan de SCR. Het ingediende herstelplan werd door DNB op onderdelen onvolledig bevonden. Hierop heeft Yarden op 21 februari 2019 haar aangepaste herstelplan ingediend.

Op 25 maart 2019 heeft DNB besloten ten aanzien van de directie van Yarden een curator te benoemen. Doel van deze benoeming was om samen met de directie op tijd en gedegen de juiste acties te kunnen (laten) verrichten, opdat duurzaam herstel van de solvabiliteitspositie zou worden bereikt. De curator was benoemd tot en met 30 augustus 2019 en rapporteerde tweewekelijks aan DNB over de voortgang.

Tegen het curatelebesluit is geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Inmiddels is Yarden overgenomen door Dela Natura- en Uitvaartverzekeringen N.V. (Dela) en is Yarden op 3 augustus 2021 gefuseerd met Dela.

Lees hieronder het volledige besluit, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

DNB heeft in 2019 tijdelijk Wft-curator benoemd bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

174KB PDF
Download DNB heeft in 2019 tijdelijk Wft-curator benoemd bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

Ontdek gerelateerde artikelen