Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bestuurlijke boete voor D-Max Corporate B.V. wegens het niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 19 december 2022

Toorop vanaf de waterkant

D-Max Corporate B.V. (D-Max) heeft op 27 september 2022 een bestuurlijke boete van EUR 20.000,- ontvangen. Deze boete is opgelegd, omdat D-Max haar wettelijk verplichte Integriteitsrisicorapportageformulier (IRAP-formulier) niet tijdig heeft ingediend.

Overtreding

D-Max heeft haar IRAP-formulier met peildatum 31 december 2021, niet tijdig bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Het IRAP-formulier had uiterlijk 9 juni 2022 bij DNB ingediend moeten zijn, maar is door D-Max niet aan DNB verstrekt. Daarmee heeft D-Max de Wet toezicht trustkantoren 2018 overtreden. Bij besluit van 27 september 2022 heeft DNB hiervoor aan D-Max een bestuurlijke boete opgelegd.

Tegen de opgelegde boete is geen bezwaar gemaakt, waardoor dat besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige boetebesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan D-Max Corporate

140KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan D-Max Corporate

Ontdek gerelateerde artikelen