Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft eind 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan Betaal Garant Nederland

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 22 februari 2022

Entree DNB Toorop gebouw

22 februari 2022
* Aangepast op 20 februari 2023

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 8 december 2020 een last onder dwangsom aan Betaal Garant Nederland (BGN) opgelegd. De last onder dwangsom is opgelegd omdat BGN zonder over een daartoe vereiste vergunning de beschikken optreedt als schadeverzekeraar en betaaldienstverlener.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat BGN artikel 2:27, eerste lid, dan wel artikel 2:48, eerste lid, van de Wft en artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft overtreedt, door op te treden als schadeverzekeraar en betaaldienstverlener zonder over een daartoe vereiste vergunning van DNB te beschikken. DNB heeft hiervoor een last onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat de overtreding zou worden beëindigd. BGN heeft niet binnen de begunstigingstermijn aan de last voldaan. BGN heeft het maximale bedrag van EUR 50.000,- aan dwangsommen verbeurd.

De doelstellingen van de Wft zijn onder meer het waarborgen van de soliditeit van financiële ondernemingen, de stabiliteit van de financiële sector, bescherming van de consument en de integriteit van het financiële stelsel. Om deze doelstellingen te bereiken, is onder meer voorzien in gereguleerde toetreding tot de markt door middel van een vergunningstelsel en in de uitoefening van toezicht door de toezichthouder. BGN heeft zich onttrokken aan het toezicht van DNB door actief te zijn op de gereguleerde markt zonder daarbij de toepasselijke markttoetredingsbepalingen in acht te nemen. Door zonder vergunning op te treden als schadeverzekeraar en betaaldienstverlener, heeft BGN de doelstellingen van de Wft in gevaar gebracht.

BGN heeft tegen het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is door DNB op 6 oktober 2021 ongegrond verklaard. BGN heeft op 17 november 2021 beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. De rechtbank heeft het beroep van BGN tegen de beslissing op bezwaar op 10 november 2022 ongegrond verklaard, als gevolg waarvan de aan BGN opgelegde last onder dwangsom in stand is gebleven. BGN heeft op 22 december 2022 hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft nog geen uitspraak gedaan.

Procesverloop schematisch weergegeven

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Fase

Datum

Uitkomst

Last onder dwangsom

 

8 december 2020

 

Beslissing op bezwaar

 

6 oktober 2021

Bezwaar ongegrond

Beroep ingesteld

 

17 november 2021

Beroep ongegrond

Hoger beroep ingesteld

22 december 2022

Hoger beroep aanhangig

Lees hier het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 -020 1068 (gratis).

Besluit last onder dwangsom BGN

187KB PDF
Download Besluit last onder dwangsom BGN

Beslissing op bezwaar BGN

320KB PDF
Download Beslissing op bezwaar BGN

Ontdek gerelateerde artikelen