Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan D-Max Corporate B.V. voor het niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 29 maart 2022

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 6 juli 2021 een last onder dwangsom opgelegd aan D-Max Corporate B.V. (D-Max). Deze last onder dwangsom is opgelegd, omdat D-Max haar wettelijk verplichte rapportage niet uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB heeft ingediend.

Overtreding

D-Max heeft haar wettelijk verplichte Instelling Specifieke Informatie (ISI)-formulier met peildatum 31 december 2020 niet tijdig bij DNB ingediend. Het ISI-formulier had uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB ingediend moeten zijn, maar D-Max heeft dat nagelaten. Daarmee heeft D-Max artikel 18 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 overtreden. Bij besluit van 6 juli 2021 heeft DNB hiervoor aan D-Max een last onder dwangsom opgelegd. In deze last onder dwangsom heeft D-Max twee weken de tijd gekregen om het ISI-formulier alsnog bij DNB in te dienen. DNB heeft belang bij een tijdig inzicht in de bedrijfsvoering van trustkantoren om haar toezichthoudende taak adequaat te kunnen uitoefenen.

Tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom is geen bezwaar gemaakt, waardoor dat besluit onherroepelijk is geworden. D-max heeft het ISI-formulier op het moment van openbaarmaking van de last onder dwangsom nog niet ingediend en dient dat alsnog te doen.

Lees hieronder de volledige last onder dwangsom, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan D-Max Corporate B.V.

426KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan D-Max Corporate B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen