Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan ER Capital Vermogensbeheer B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 26 oktober 2022

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 2 mei 2022 aan ER Capital Vermogensbeheer B.V. (ER Capital) een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is aan ER Capital opgelegd, omdat zij de jaarrapportage over het jaar 2021 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

Door de jaarrapportage over het jaar 2021 niet tijdig aan DNB te verstrekken, heeft ER Capital artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Op 2 mei 2022 heeft DNB hiervoor aan ER Capital een last onder dwangsom opgelegd. In deze last onder dwangsom heeft ER Capital twee weken de tijd gekregen om deze jaarrapportage alsnog bij DNB in te dienen. DNB heeft deze jaarrapportage nodig, omdat DNB belang heeft bij een tijdig inzicht in de financiële positie van ER Capital, zodat zij haar toezichthoudende taak adequaat kan uitoefenen.

ER Capital heeft de jaarrapportage binnen de begunstigingstermijn op 9 mei 2022 volledig aan DNB verstrekt.

ER Capital heeft tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder de volledige last onder dwangsom, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan ER Capital Vermogensbeheer B.V.

161KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan ER Capital Vermogensbeheer B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen