Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete voor trustkantoor Athos Business Services (Netherlands) B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 18 september 2023 een boete van 10.000 euro opgelegd aan trustkantoor Athos Business Services (Netherlands) B.V. (Athos). De boete is opgelegd, omdat Athos trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.

Gepubliceerd: 26 september 2023

Toorop Gebouw Entree

Overtreding

Trustkantoren mogen pas een zakelijke relatie aangaan of een trustdienst verlenen nadat cliëntenonderzoek is verricht dat voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018).

DNB heeft vastgesteld dat het door Athos uitgevoerde cliëntenonderzoek in twee hoog risico’s dossiers voor aanvang van de trustdienstverlening niet voldeed aan de vereisten uit de Wtt 2018. Daardoor bestond er twijfel over de juistheid of volledigheid van dit resultaat, terwijl Athos wel trustdiensten aan deze twee doelvennootschappen was gaan verlenen. Dat is verboden. Daarom heeft DNB voor deze overtreding een boete aan Athos opgelegd.

Voor de door Athos begane overtreding geldt een basisboetebedrag van 2,5 miljoen euro. Gelet op de omvang en draagkracht van Athos heeft DNB dit bedrag tot 10.000 euro verlaagd.

Poortwachters

De Wtt 2018 beoogt met regulering van de trustsector de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen. Trustkantoren fungeren daarbij als poortwachters. Met de voorafgaande en doorlopende controle van hun cliënten leveren zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen van geld uit misdrijven en het financieren van terrorisme. Athos was tekortgeschoten bij de invulling van de verplichting om voor aanvang van de trustdienstverlening gedegen cliëntenonderzoek te verrichten. Daarmee heeft Athos de doelstellingen van de Wtt 2018 in gevaar gebracht.

Bezwaar

Belanghebbenden hebben tot zes weken na bekendmaking van het besluit om bezwaar tegen het besluit te maken.

Meer informatie

Lees hier het boetebesluit met uitzondering van vertrouwelijke informatie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 -020 1068 (gratis)

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Maatregel

Bezwaar

Beroep

Hoger beroep

Opgelegd

Ingesteld

Beslissing op bezwaar

Ingesteld

Uitspraak

Ingesteld

Uitspraak

18 september 2023

 

 

 

 

 

 

Boete- en openbaarmakingsbesluit Athos Business Services (Netherlands) B.V.

329KB PDF
Download Boete- en openbaarmakingsbesluit Athos Business Services (Netherlands) B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen