Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete voor trustkantoor CIS Management wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 mei 2023 een boete van 156.250 euro opgelegd aan trustkantoor CIS Management B.V. (CIS). De boete is opgelegd omdat het door CIS uitgevoerde cliëntenonderzoek niet voldoet aan de wettelijke vereisten.

Gepubliceerd: 12 september 2023

Laatste update: 25 januari 2024

Toegangspoortjes

Overtredingen

Trustkantoren mogen pas een zakelijke relatie aangaan of een trustdienst verlenen nadat cliëntenonderzoek is verricht dat voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018).

DNB heeft vastgesteld dat het door CIS uitgevoerde cliëntenonderzoek in drie van de vier onderzochte hoog-risico dienstverleningsdossiers niet voldoet aan de vereisten uit de Wtt 2018. Daardoor bestaat er twijfel over de juistheid of volledigheid van dit resultaat, terwijl CIS wel trustdiensten heeft verleend aan de cliënten uit de onderzochte dienstverleningsdossiers. Dat is verboden. Voor deze overtreding is aan CIS een boete opgelegd. DNB heeft deze overtreding extra verwijtbaar geacht omdat DNB eerder een vergelijkbare overtreding door CIS heeft geconstateerd.

Ook moet een trustkantoor aan de hand van de uitkomsten van het cliëntenonderzoek vaststellen of aan zijn dienstverlening integriteitsrisico’s zijn verbonden. Als dat het geval is, dan moet het trustkantoor zich ervan vergewissen of die integriteitsrisico’s adequaat zijn ondervangen. DNB heeft vastgesteld dat CIS dat in één onderzocht dienstverleningsdossier heeft nagelaten. De boete heeft mede betrekking op die overtreding.

Voor de door CIS begane overtredingen geldt een basisboetebedrag van 2.500.000 euro per overtreding. DNB is van oordeel dat het gebrekkige cliëntenonderzoek in één dienstverleningsdossier er mede toe heeft geleid dat CIS ten aanzien van de dienstverlening aan dezelfde cliënt zich er onvoldoende van heeft vergewist dat de integriteitsrisico’s van haar dienstverlening adequaat zijn ondervangen. Daarom heeft DNB voor beide overtredingen één boete opgelegd. Met inachtneming van de omvang van CIS heeft DNB de boete bepaald op 156.250 euro.

Poortwachters

De Wtt 2018 beoogt met regulering van de trustsector de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen. Trustkantoren fungeren daarbij als poortwachters. Met de voorafgaande en doorlopende controle van hun cliënten leveren zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen van geld uit misdrijven en het financieren van terrorisme. CIS is tekortgeschoten bij de invulling van de verplichting om gedegen cliëntenonderzoek te verrichten.

CIS heeft door de vastgestelde overtredingen de doelstellingen van de Wtt 2018 in gevaar gebracht. 

Meer informatie

Lees hier het boetebesluit. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 -020 1068 (gratis).

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

 

Maatregel

Bezwaar

Beroep

Hoger Beroep

Opgelegd

Ingesteld

Beslissing op Bezwaar

Ingesteld

Uitspraak gedaan

Ingesteld

Uitspraak gedaan

25 mei 2023

1 juni 2023

3 november 2023

Nee

 

 

 

 

Boetebesluit CIS Management

544KB PDF
Download Boetebesluit CIS Management

Beslissing op bezwaar CIS Management

927KB PDF
Download Beslissing op bezwaar CIS Management

Ontdek gerelateerde artikelen