Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete voor trustkantoor Lewben Netherlands B.V. wegens het niet uitvoeren van audits

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 19 januari 2023 een boete van 10.000 euro opgelegd aan het trustkantoor Lewben Netherlands B.V. (Lewben). De boete is opgelegd omdat Lewben in de periode van 1 januari 2019 tot 7 september 2021 geen audits heeft laten uitvoeren.

Gepubliceerd: 21 juni 2023

Glazenwassers bij kantoorpand hoog in de lucht

Overtreding

Op grond van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) moeten trustkantoren (waaronder Lewben) ten minste eenmaal per jaar een audit (laten) uitvoeren. Het is belangrijk dat een trustkantoor deze audit jaarlijks uitvoert als extra waarborg voor de integere- en beheerste bedrijfsvoering van het trustkantoor. Met de audit wordt namelijk gecontroleerd of het trustkantoor de wet- en regelgeving naleeft. Daarnaast wordt daarmee de uitoefening van de compliancefunctie gecontroleerd.

DNB heeft vastgesteld dat Lewben in de periode van 1 januari 2019 tot 7 september 2021 geen audits heeft laten uitvoeren. Daarmee heeft Lewben de Wtt 2018 en het Btt 2018 overtreden. Voor deze overtreding is aan Lewben een boete van 10.000 euro opgelegd.

Er is tegen het boetebesluit niet binnen zes weken bezwaar gemaakt. Daarmee is dat besluit onherroepelijk geworden.

Lees hier het boetebesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boetebesluit Lewben Netherlands B.V

227KB PDF
Download Boetebesluit Lewben Netherlands B.V

Ontdek gerelateerde artikelen