Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan Van Doorenmalen en Partners VermogensConsultancy B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 01 maart 2023

Toorop Gebouw Entree

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 2 mei 2022 aan Van Doorenmalen en Partners VermogensConsultancy B.V. (Van Doorenmalen) een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is aan Van Doorenmalen opgelegd, omdat zij de jaarrapportage over het jaar 2021 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

Door de jaarrapportage over het jaar 2021 niet tijdig aan DNB te verstrekken, heeft Van Doorenmalen artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Op 2 mei 2022 heeft DNB hiervoor aan Van Doorenmalen een last onder dwangsom opgelegd. In deze last onder dwangsom heeft Van Doorenmalen twee weken de tijd gekregen om deze jaarrapportage alsnog bij DNB in te dienen. DNB heeft deze jaarrapportage nodig, omdat DNB belang heeft bij een tijdig inzicht in de financiële positie van Van Doorenmalen, zodat zij haar toezichthoudende taak adequaat kan uitoefenen.

Van Doorenmalen heeft de jaarrapportage op 24 mei 2022 volledig aan DNB verstrekt.

Van Doorenmalen heeft tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder de volledige last onder dwangsom, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Van Doorenmalen Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

266KB PDF
Download Van Doorenmalen Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

Ontdek gerelateerde artikelen