Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Last onder dwangsom voor Westplan Investors Participaties B.V. voor het niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 21 februari 2023

Overleg

Westplan Investors Participaties B.V. (Westplan Participaties) heeft op 2 mei 2022 een last onder dwangsom ontvangen waarbij Westplan Participaties werd opgedragen om haar wettelijk verplichte jaarrapportage over het jaar 2021 en de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2021 binnen tien werkdagen in te dienen. Vervolgens heeft De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) bij besluit van 12 mei 2022 bovengenoemde termijn verlengd met tien werkdagen.

Overtreding

Westplan Participaties heeft haar wettelijk verplichte jaarrapportage over het jaar 2021 en de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2021 niet tijdig bij DNB ingediend. De jaarrapportage over het jaar 2021 en de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2021 hadden uiterlijk 11 februari 2022 bij DNB ingediend moeten zijn, maar Westplan Participaties heeft dat nagelaten. Daarmee heeft Westplan Participaties de Wet op het financieel toezicht overtreden. Bij besluit van 2 mei 2022 heeft DNB hiervoor - in lijn met het Handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages - aan Westplan Participaties een last onder dwangsom opgelegd. In deze last onder dwangsom heeft Westplan Participaties tien werkdagen de tijd gekregen om de jaarrapportage over het jaar 2021 en de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2021 alsnog bij DNB in te dienen. Bij besluit van 12 mei 2022 heeft DNB bovengenoemde termijn verlengd met tien werkdagen. Doordat Westplan Participaties de jaarrapportage over het jaar 2021 en de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2021 op 27 mei 2022 heeft ingediend, hoeft zij geen dwangsommen te betalen.

Westplan Participaties heeft op 6 mei 2022 tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom bezwaar gemaakt. Op 1 september 2022 heeft DNB het bezwaar van Westplan Participaties ongegrond verklaard. Er is niet binnen de daarvoor geldende termijn van zes weken, beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. Daarmee zijn de last onder dwangsom, het besluit tot het verlengen van de begunstigingstermijn en de beslissing op bezwaar onherroepelijk geworden.

Lees hieronder het volledige besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom, het besluit tot het verlengen van de begunstigingstermijn en de beslissing op bezwaar met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Westplan Investors Participaties B.V. Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

168KB PDF
Download Westplan Investors Participaties B.V. Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

Besluit tot het verlengen van de last onder dwangsom inzake Westplan Investors Participaties

112KB PDF
Download Besluit tot het verlengen van de last onder dwangsom inzake Westplan Investors Participaties

Beslissing op bezwaar Westplan Investors Participaties BV

283KB PDF
Download Beslissing op bezwaar Westplan Investors Participaties BV

Ontdek gerelateerde artikelen