Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nationale implementatie richtlijn kapitaalvereisten

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 01 april 2021

Geld en sorteermachine

De aangepaste richtlijn kapitaalvereisten voor banken en beleggingsondernemingen is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn is – o.a. tezamen met de herziening van de verordening kapitaalvereisten (CRRII) – onderdeel van het Bankenpakket dat is gepubliceerd in juni 2019.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de volgende zaken:

  • Wijzigingen in het Pijler-2-raamwerk, zoals een formele vastlegging van de Pijler-2-Guidance;
  • Aanpassingen in de vormgeving van macroprudentiële buffers;
  • Introductie van een goedkeuringsprocedure voor (gemengde) financiële holdings;
  • Invoering van een verplichting om een intermediaire EU-moederonderneming op te richten voor bepaalde derdeland groepen;
  • Nieuwe verplichting voor mondiaal systeemrelevante instellingen om een hefboomratiobuffer aan te houden (per 1 januari 2023).

De nationale implementatie van deze richtlijn betreft de volgende wijzigingen op de regelgeving:

  • Aanpassing van de Wet financieel toezicht (Wft);
  • Herziening van een aantal besluiten (o.a. het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit uitvoering EU-verordening financiële markten).
  • De Ministeriële Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft gericht op de taakuitoefening van DNB.p

Het gros van de bepalingen is per 29 december 2020 in werking getreden, conform de tijdslijn van de richtlijn. Het merendeel van de bepalingen van de herziene verordening kapitaalvereisten zal per medio 2021 in werking treden. Hierover volgt later meer informatie.

Links

Ontdek gerelateerde artikelen