Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vaststelling derde wijzigingsronde beleidsregels voor het depositogarantiestelsel

Nieuwsbericht Nederlandse Depositogarantie

Gepubliceerd: 01 december 2022

Een man loopt langs de entree binnen van het Toorop-gebouw

DNB heeft op 1 december 2022 de wijzigingen van de twee beleidsregels gepubliceerd die van belang zijn voor een tijdige uitkering door het depositogarantiestelsel (DGS). Deze wijzigingen zijn in het najaar van 2022 publiek geconsulteerd. De wijzigingen zullen in de Staatscourant worden geplaatst. Hiermee is de derde wijzigingsronde van de Regelgeving Depositogarantiestelsel afgerond.

De DGS regelgeving bestaat uit de Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017 (Beleidsregel IKB), de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel en het rapportagekader op grond van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (Regeling Staten). De regelgeving draagt bij aan de verkorting van de uitkeringstermijn onder het DGS naar zeven werkdagen.

Derde wijzigingsronde

De wijzigingen van de beleidsregels zijn het gevolg van vragen van banken ten behoeve van het opstellen en aanleveren van IKB-bestanden en de wens van DNB om een aantal specifieke DGS-situaties te verduidelijken, mede ingegeven door de eerste inzichten uit de recente DGS-casus voor Amsterdam Trade Bank N.V. De wijzigingen van de beleidsregel IKB betreffen (i) de verduidelijking van de wijze waarop banken dienen om te gaan met de bescherming van buitenlandse persoonsgegevens in rapportages, (ii) de depositobasis die DNB onder verschillende omstandigheden hanteert voor het bepalen van de premies die banken ten behoeve van het depositogarantiestelsel moeten afdragen, (iii) het verwijderen van de markering met betrekking tot veroordelingen vanwege witwassen, (iv) de waarborging dat banken slapende rekeningen rapporteren in de IKB-bestanden en deze rekeningen als zodanig markeren. Met de wijzigingen in de beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering wordt (i) een verandering in de mogelijkheden van identificatie voor depositohouders van derdenrekeningen doorgevoerd, (ii) de omgang met deposito's van overleden rekeninghouders verduidelijkt en (iii) de definitie van een "werkdag" verder gespecificeerd.

Publicatie

Op de pagina ‘Individueel klantbeeld DGS’ vindt u het vaststellingsdocument dat inzicht biedt in de uitkomsten van de publieksconsulatie die in het najaar van 2022 plaatsvond. De praktische documenten, zoals het Handboek Gegevenslevering DGS en de Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) worden in overleg met de banken aangepast, zodat deze documenten aansluiten op de wijzigingen.

U vindt hier het vaststellingsdocument met een terugkoppeling op de consultatiereacties.

Ontdek gerelateerde artikelen