Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vaststelling gewijzigde risicomethodiek Depositogarantie

Nieuwsbericht Nederlandse Depositogarantie

Gepubliceerd: 09 december 2022

Amstel en Toorop

De risicomethodiek voor de Nederlandse Depositogarantie is gewijzigd en vastgelegd in de ministeriële regeling. Aanleiding voor de wijziging was de evaluatie van de risicomethodiek in 2021. De gewijzigde risicomethodiek is van toepassing vanaf premiedatum 31 december 2022.

Evaluatie en herkalibratie

Risicoweging van premies is een fundamenteel onderdeel van het herziene depositogarantiestelsel dat in 2015 in werking is getreden. Periodieke evaluatie en herkalibratie is essentieel om een correcte risico-indeling en voldoende risicodifferentie te waarborgen. DNB heeft daarom in 2021 de risicomethodiek voor de Nederlandse Depositogarantie geëvalueerd en op basis hiervan een voorstel ontwikkeld voor herkalibratie.

Belanghebbenden konden tot 22 augustus reageren op de evaluatie en herkalibratie. DNB heeft de ontvangen reacties meegenomen in de definitieve advisering aan het ministerie van Financiën, dat de gewijzigde risicomethodiek vervolgens via aanpassing van de ministeriële regeling heeft vastgelegd.

Publicatie

De wijziging van de ministeriële regeling is op 1 december 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Het rapport "Evaluatie en herkalibratie risicomethodiek Nederlandse Depositogarantie" is terug te vinden op de pagina “Premieheffing en financiering DGS”. DNB zal tevens een update van het factsheet Risicomethodiek publiceren op deze webpagina.

De gewijzigde risicomethodiek is van toepassing vanaf premiedatum 31 december 2022.

Ontdek gerelateerde artikelen