Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nieuwe Europese regels voor crowdfundingdienstverleners

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 28 oktober 2021

Pot met geld

Op 10 november 2021 treedt de Verordening betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (Verordening EU 2020/1503) in werking. Hiermee wordt er een Europeesrechtelijk regime geïntroduceerd voor crowdfundingdienstverleners die een online platform opereren.

Op basis van de verordening dient een crowdfundingdienstverlener (crowdfunding service provider oftewel CSP) over een vergunning te beschikken indien zij het matchen faciliteren van bedrijfsfinancieringsbelangstellingen van beleggers en projecteigenaren door het gebruik van een online crowdfundingplatform. Daarbij geldt een maximum van 5.000.000 EUR per project berekend over een periode van 12 maanden. Projecten die zich bijvoorbeeld richten op het financieren van consumenten of goede doelen vallen buiten de reikwijdte van de verordening. De vergunning moet bij de AFM worden aangevraagd, die ook belast zal zijn met het toezicht op CSP’s. Met deze vergunning kan een CSP actief zijn binnen de gehele Europese Unie. Alle crowdfundingdienstverleners worden in een openbaar register op de website van de European Securities and Markets Authority (ESMA) bijgehouden.

Impact sector/DNB

Voor het verlenen van een vergunning worden er onder andere organisatorische en operationele eisen gesteld, waaronder eisen met betrekking tot de deskundigheid en betrouwbaarheid voor de beleidsbepalers van CSP’s en bescherming van niet-ervaren beleggers. Verder worden er  voor CSP’s prudentiële eisen gesteld. Een CSP moet een bedrag aanhouden van 25.000 EUR of van een kwart van de vaste kosten van het voorafgaande jaar bestaande uit eigen vermogen of een verzekeringspolis met dekking in de gehele EU, of een combinatie van beide. DNB zal toezicht houden op deze prudentiële eisen. Zie voor de overige vereisten de verordening.

Op dit moment opereren CSP’s in Nederland onder een reeds verkregen vergunning of ontheffing van de AFM. Voor deze groep geldt er een overgangsregeling, mits zij binnen de reikwijdte van de verordening vallen. In dat geval kunnen zij tot en met 10 november 2022 hun activiteiten voortzetten op basis van het nationale recht. Om daarna hun activiteiten te kunnen voortzetten dienen zij per 11 november 2022 over een vergunning uit hoofde van de verordening te beschikken.

Ontdek gerelateerde artikelen