Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Ontwikkelingen rond IFR/IFD

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 19 april 2021

Treinstation nabij de zuidas met links een NS trein en rechts skyscrapers

Per 26 juni 2021 treedt het nieuwe prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen in werking (IFR/IFD). In dit nieuwe raamwerk zijn onder meer de kapitaalseisen voor beleggingsondernemingen opgenomen. In deze nieuwsbrief behandelen we wederom een aantal belangrijke ontwikkelingen rond IFR/IFD.

Uitvraag inzake IFR/IFD

De meeste ondernemingen hebben tijdig de uitvraag van DNB over IFR/IFD beantwoord en ingediend. DNB bedankt deze instellingen voor de tijdige indiening daarvan en de moeite die is gestoken in het beantwoorden van de uitvraag. Mocht DNB vragen hebben naar aanleiding van de antwoorden, dan komt DNB er bij de betreffende ondernemingen op terug.

Ontheffingen en goedkeuringen

Op basis van de nieuwe regelgeving kunnen sommige ondernemingen bepaalde ontheffingen aanvragen en/of kunnen sommige ondernemingen bepaalde goedkeuringen vragen aan DNB. Deze aanvragen kunnen ingediend worden bij de vaste DNB-toezichthouder van de onderneming. Weet u niet wie uw toezichthouder is? Dan kunnen de aanvragen ingediend worden via natin-bobi@dnb.nl.

Bij het aanvragen van ontheffingen en goedkeuringen is het van belang dat de aanvraag gedaan dient te worden door het bestuur van de onderneming. Daarnaast heeft DNB via de Open Boek Toezicht pagina meerdere Q&A’s gepubliceerd met informatie over de ontheffingen en goedkeuringen. Bij de aanvraag dient rekening gehouden te worden met deze informatie.

De aanvragen worden door DNB in behandeling genomen, maar pas nadat de nieuwe regelgeving formeel in werking is getreden, kan DNB een formeel besluit nemen. Onder omstandigheden streeft DNB er naar om u te voorzien van een voorlopig oordeel. DNB garandeert echter niet dat dat in alle gevallen mogelijk is.

Beleggingsholdings

Als gevolg van de inwerkingtreding van de IFR/IFD komen beleggingsholdings onder toezicht van DNB te staan. Dit heeft meerdere gevolgen. Zo dient de beleggingsholding bijvoorbeeld op geconsolideerd niveau te voldoen aan de (nieuwe) prudentiële regelgeving voor beleggingsondernemingen, dient de beleggingsholding periodiek te rapporteren en dienen bestuurders van een beleggingsholding (en, indien aanwezig, de leden van de raad van commissarissen) voor de uitoefening van hun taak door DNB getoetst moeten worden. Vanaf 26 juni 2021 is dit een wettelijke vereiste.

Om onder andere inzicht te krijgen in het aantal beleggingsholdings, hebben beleggingsondernemingen op 29 januari 2021 een uitvraagbrief van DNB ontvangen getiteld “Uitvraag in het kader van implementatie IFR/IFD” waarin o.a. vragen over de aanwezigheid van een beleggingsholding zijn gesteld. Slechts een beperkt aantal beleggingsondernemingen heeft aangegeven een beleggingsholding te hebben. Dit beeld komt niet overeen met de beschikbare informatie van DNB.

DNB zal daarom aan een aantal beleggingsondernemingen een informatieverzoek over de aandeelhouder(s) versturen. Daarnaast verzoekt DNB beleggingsondernemingen nogmaals na te gaan of één van de aandeelhouders een beleggingsholding is. Mocht u tot de conclusie komen dat uw onderneming een beleggingsholding heeft, wordt u verzocht dit onverwijld aan DNB te melden via het e-mailadres IFRIFD@dnb.nl.

Open Boek Toezicht

Op Open Boek Toezicht is meer informatie te vinden over IFR en IFD. Ook zijn via die pagina meerdere Q&A’s te vinden. Hier voegt DNB periodiek nieuwe vragen en antwoorden aan toe.

DNB publiceert nieuwe FINREP-taxonomie versie 3.0.0

Op 31 maart 2021 heeft DNB nieuwe rapportageformulieren FINREP versie 3.0.0 voor beleggingsondernemingen en fondsbeheerders gepubliceerd. In deze taxonomie zijn de wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van IFR/IFD, opgenomen. De nieuwe taxonomie dient voor het eerst naar de stand van 30 september 2021 via het DLR aan DNB te worden ingezonden. U vindt de taxonomie op de webpagina van Beleggingsondernemingen en fondsbeheerder van het Digitaal Loket Rapportages onder het kopje “Gebruikersdocumentatie”. Over het tweede kwartaal verzoekt DNB instellingen om nog te rapporteren op basis van de huidige rapportagetemplates.

EBA

EBA heeft wederom diverse documenten gepubliceerd inzake IFR/IFD:

 

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021

DNB en de AFM consulteren de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021. Deze nieuwe regeling van DNB en de AFM vervangt de Rbb 2017 van DNB en implementeert de IFD.

In de IFD zijn onder andere beloningsregels opgenomen voor beleggingsondernemingen. Deze beloningsregels worden deels middels de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen geïmplementeerd en deels middels de Rbb 2021.

Wilt u er meer over weten? Klik dan hier.