Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie EBA-richtsnoeren risicofactoren witwassen en terrorismefinanciering

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 maart 2021

Bankbiljetten in p

Op 1 maart 2021 heeft de European Banking Authority (EBA) de finale herziene richtsnoeren omtrent risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering (ML/TF) gepubliceerd.

Publicatie vond plaats nadat tussen 5 februari 2020 en 6 juli 2020 een publieke consultatie heeft plaatsgevonden.

Bij de herziening is rekening gehouden met wijzigingen in het EU-rechtskader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en worden er nieuwe ML/TF-risico’s in de richtsnoeren opgenomen. De risicofactoren die benoemd worden in de richtsnoeren, moeten worden meegenomen in de beoordeling van ML/TF risico’s met betrekking tot de zakelijke relaties en/of incidentele transacties. Verder kunnen financiële instellingen de richtsnoeren gebruiken om het cliëntenonderzoek aan te passen aan de relevante risicofactoren zodat de beheersmaatregelen op een efficiëntere wijze risicogebaseerd ingezet kunnen worden.

Daarnaast heeft de EBA ook nieuwe sectorale richtsnoeren opgenomen (GL 18) voor onder andere rekeninginformatiediensten (AIS) en betaalinitiatiediensten (PIS). DNB zal de Q&A’s omtrent de vereisten van het cliëntenonderzoek en transactiemonitoring voor de AIPSs en PISPs conform de EBA richtsnoeren komende maand bijwerken. Een substantiële verandering is o.a. dat transactiemonitoring voor AIS niet enkel tussen gekoppelde rekeningen dient plaats te vinden, maar ook tussen niet-gekoppelde rekeningen.     

De finale herziene richtsnoeren omtrent risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering zijn tot stand gekomen na een uitgebreide publieke consultatie waarop 58 ‘responses’ van een breed scala aan belanghebbenden zijn binnengekomen. De overgrote meerderheid aan ‘responses’ van de belanghebbenden zagen op de nieuwe sectorale richtsnoeren opgenomen voor onder andere rekeninginformatiediensten (AIS) en betaalinitiatiediensten (PIS) omtrent AISP en PISP dienstverlening. In de ‘Summary of responses to the consultation and the EBA’s analysis’ is te lezen hoe de verschillende ‘responses’  zijn meegenomen in de herziening. De richtsnoeren zullen vanaf drie maanden na publicatie van toepassing zijn.     

Meer informatie vindt u op de website van de EBA.

Ontdek gerelateerde artikelen