Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie van het besluit van DNB tot wijziging van de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 07 januari 2021

Op 21 december 2020 is het besluit tot wijziging van de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 (Rbb 2017) gepubliceerd in de Staatscourant (2020, 66558), met inwerkingtreding op 29 december 2020.

Dit besluit tot wijziging van de Rbb 2017 betreft een aanpassing in het kader van nieuwe wet- en regelgeving die in werking is getreden. Aanleiding voor de aanpassing is de inwerkingtreding van de vijfde richtlijn kapitaalvereisten (Richtlijn (EU) 2019/878, CRD V) op 29 december 2020. Deze richtlijn strekt tot wijziging van onder meer de bepalingen inzake het beloningsbeleid uit de vierde richtlijn kapitaalvereisten (Richtlijn 2013/36/EU, CRD IV).

De Rbb 2017 betreft de nationale implementatie van beloningsbepalingen opgenomen in de artikelen 92 tot en met 96 van de richtlijn kapitaalvereisten. De implementatie heeft hoofdzakelijk betrekking op banken, beleggingsondernemingen en niet op premiepensioeninstellingen. Door het nieuwe artikel 1:117, vijfde lid, van de Wft en de wijziging van artikel 3:269 van de Wft ziet de regeling nu ook op ondernemingen als bedoeld in artikel 109, tweede lid, van de richtlijn kapitaalvereisten.

De wijzigingen van de Rbb 2017 zijn niet materieel. De wijzigen betreffen met name de categorie medewerkers waarop de beloningsbepalingen van toepassing zijn, de verruiming van het type financiële instrumenten waarin variabele beloning kan worden uitbetaald, de verlenging van de periode van uitstel van uitbetaling en de introductie van een vrijstelling van bepaalde beloningsbepalingen, waarbij Nederland gebruik heeft gemaakt van de lidstaatoptie uit artikel 94, vijfde lid, van de richtlijn kapitaalvereisten en de groep medewerkers die hieronder zou vallen heeft beperkt.

De Rbb 2017 is geconsulteerd van 9 oktober 2020 tot en met 6 november 2020. In totaal heeft één partij van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dit heeft niet tot aanpassing van de gewijzigde Rbb 2017 geleid.

U vindt de geanonimiseerde reactie die tijdens de consultatieperiode is ontvangen en de reactie daarop in het kader hieronder.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.
Tijdens de consultatieperiode ontving DNB één reactie. In deze reactie wordt gevraagd op welk prestatiejaar en op welk moment van toekenning de gewijzigde beloningsregels voor het eerst van toepassing zijn. De nieuwe richtlijn kapitaalvereisten geeft geen overgangsrecht. Dat betekent dat vanaf het moment van inwerkingtreding van de implementatiewet kapitaalvereisten 2020 en de gewijzigde Rbb 2017 de gewijzigde beloningsregels van toepassing zijn. Als voorbeeld, op een prestatiebonus die in het voorjaar van 2021 wordt toegekend over het prestatiejaar 2020, zijn de gewijzigde beloningsregels van toepassing.

Bovendien is de vijfde richtlijn kapitaalvereisten op mei 2019 gepubliceerd en biedt zij een grote mate van zekerheid over de vraag wanneer instellingen geacht konden worden zich aan de gewijzigde regels te houden.

Ontdek gerelateerde artikelen