Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Reactie DNB publieke consultatie Wijziging Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 15 april 2020

De Nederlandsche Bank organiseerde van 23 maart tot en met 6 april 2020 een openbare consultatie van een voorgenomen wijziging van de Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019. De wijziging strekt tot aanpassing van de wijze waarop DNB invulling geeft aan de bevoegdheid om een systeemrisicobuffer op te leggen.

Tijdens de consultatieperiode ontving DNB één reactie, namelijk van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Deze reactie bevatte geen overwegingen die aanleiding geven om de voorgenomen wijziging aan te passen. De definitieve versie van de gewijzigde Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019 zal in april 2020 in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Hieronder volgt een korte toelichting op de binnengekomen consultatiereactie.

NVB commentaar:

In haar reactie stelt de NVB: “In het begeleidend persbericht van DNB wordt aangegeven dat de maatregel tijdelijk is. En dat DNB van plan is om de verlaging te zijner tijd te compenseren door een geleidelijke opbouw van de contracyclische kapitaalbuffer. Hoewel dit voorlopig niet aan de orde lijkt, benadrukt de NVB dat een dergelijke compensatie kapitaalneutraal zou moeten plaatsvinden. In het bijzonder ook voor de banken waarop dit moment nog geen systeemrisicobuffereis op van toepassing is.”

Reactie DNB:

DNB verlaagt nu de buffers voor de drie grootbanken ING, Rabobank en ABN Amro. Hierdoor ontstaat ruimte die de banken kunnen gebruiken om de kredietverlening aan de Nederlandse economie te ondersteunen. Op termijn wordt deze verlaging van de buffereisen gecompenseerd door een geleidelijke verhoging van de contracyclische kapitaalbuffer. Hierdoor komt de totale buffereis voor deze banken uiteindelijk weer terug op het huidige niveau. De geleidelijke opbouw van deze buffer zal beginnen wanneer de omstandigheden zijn genormaliseerd en de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de bankensector achter ons liggen. Een belangrijk aandachtspunt bij de invoering van de CCyB is dat dit ook voor de overige banken grosso modo kapitaalneutraal dient uit te pakken.

Ontdek gerelateerde artikelen