Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling bekostiging financieel toezicht gepubliceerd

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 05 juli 2021

Vrouw achter laptop

Op 4 juni jl. is de Regeling bekostiging financieel toezicht vastgesteld door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gepubliceerd in de Staatscourant.

Zoals in de regeling is toegelicht stijgt het door te berekenen bedrag voor aanbieders van cryptodiensten ten opzichte van 2020 aanzienlijk. Dit heeft te maken met een naheffing over 2020 van EUR 1,1 miljoen. De tarieven in 2020 waren gebaseerd op een hoge inschatting van het aantal partijen om te voorkomen dat partijen in het eerste jaar teveel aan kosten moesten betalen. In 2020 konden de kosten nog niet naar draagkracht worden verdeeld. De combinatie van de hoge nacalculatie met een kleinere populatie in 2021 leidt tot de stijging.

Vorig jaar is al aangegeven dat in 2021 de kosten wel naar draagkracht onder de populatie kunnen worden verdeeld. Voor 2021 is dan ook nadrukkelijk gekeken naar een evenredige verdeling over de populatie. Voor het jaar 2021 is een vast tarief van EUR 2.000 van toepassing en daarnaast een variabel tarief op basis van omzet.

Ten behoeve van de verdeling heeft DNB gegevens over de omzet van de populatie opgevraagd. Niet van alle partijen is informatie ontvangen en niet alle partijen hebben hun definitieve gegevens kunnen doorgeven. Deels is de omzet van de populatie daarmee gebaseerd op een beredeneerde inschatting, waarbij DNB aan de positieve kant is gaan zitten om onnodig hoge tarieven te voorkomen. Gezien het feit dat niet alle informatie over omzet beschikbaar was, zijn twee zekerheidskleppen ingebouwd zodat onredelijke tarieven worden voorkomen. Allereerst is ten behoeve van de kleine partijen bepaald dat het tarief niet hoger mag uitvallen dan 10 procent van de omzet met een minimum van EUR 2.000. Daarnaast geldt een absoluut maximum van EUR 450.000. De heffing kan niet boven dit bedrag uitkomen. Voor meer details verwijzen wij naar de Regeling.

Ontdek gerelateerde artikelen